Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 29 2019

LolaLolaLola
Zdarza się, że ktoś co rusz wykrzykuje partnerowi: "Bo ty się boisz bliskości!", ale jak się zajrzy w ten związek głębiej, to się okazuje, że ten drugi wcale się bliskości nie boi, tylko broni się przed byciem pochłoniętym. Nie ma wcale ochoty wszystkim się dzielić, wszystkiego opowiadać ani każdej minuty spędzać razem.
— ZOFIA MILSKA-WRZOSIŃSKA - psycholog, psychoterapeuta, superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
Reposted frommhsa mhsa viacytaty cytaty
LolaLolaLola
4794 040c 500
Reposted fromnutt nutt viawaco6 waco6

March 25 2019

LolaLolaLola
4143 5b54 500
Reposted frompiehus piehus viaoski oski
LolaLolaLola
6122 7276 500
Reposted fromsoftboi softboi viaoski oski

March 24 2019

LolaLolaLola
5447 2c6d 500
Reposted fromshikaji shikaji viasoupeter soupeter

March 23 2019

LolaLolaLola
3724 dd72 500
Reposted frompiehus piehus viaHypothermia Hypothermia

March 02 2019

LolaLolaLola
0677 ff38 500
Reposted fromowca owca viawaco6 waco6

February 28 2019

LolaLolaLola
LolaLolaLola
5067 8510 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasoupeter soupeter
LolaLolaLola
0508 3a98
Reposted fromkjuik kjuik viaHypothermia Hypothermia
LolaLolaLola
0957 5307
Reposted fromyikes yikes viakreska-groteska kreska-groteska
LolaLolaLola
4551 2ee5 500
Reposted fromerq erq viaoski oski
LolaLolaLola
4455 2763 500
Reposted frompunisher punisher viaoski oski

February 24 2019

LolaLolaLola
3859 7c17 500
Reposted fromgrobson grobson viaHypothermia Hypothermia
LolaLolaLola
3792 049d 500

February 19 2019

LolaLolaLola
LolaLolaLola
4803 3b85 500
Reposted fromtfu tfu viawaco6 waco6

February 18 2019

LolaLolaLola
9470 9ce4 500
Reposted fromyikes yikes viaPaseroVirus PaseroVirus

February 15 2019

LolaLolaLola
9307 b3f2 500
Reposted frompiehus piehus vialoki loki

February 14 2019

LolaLolaLola
3413 5735
Reposted frompaki paki vialoki loki
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl