Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 19 2017

LolaLolaLola
3694 c4e4 500
^^
LolaLolaLola
0084 c333
Reposted frompoprostujakub poprostujakub viavogel vogel
LolaLolaLola
3742 2db0 500
Reposted fromjanuschytrus januschytrus viaPaseroVirus PaseroVirus
LolaLolaLola
Możesz mnie lubić albo nie lubić ponieważ ponad 20 lat uczyłem się jak pokochać siebie i nie mam takiej ilości czasu, aby przekonywać do tego kogoś innego.
— Daniel Franzese
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
LolaLolaLola
4025 0d23 500
Reposted fromkaiee kaiee viavogel vogel
LolaLolaLola
4099 d63f 500
Reposted fromfungi fungi viavogel vogel
LolaLolaLola
7056 8a4e 500
Reposted fromteijakool teijakool viavogel vogel

August 15 2017

LolaLolaLola
LolaLolaLola
1163 2226 500
Reposted frometernaljourney eternaljourney viavogel vogel

August 12 2017

LolaLolaLola
3610 366e
Reposted fromgreensky greensky viaHypothermia Hypothermia

August 10 2017

LolaLolaLola
Wszystko co nie zostało do końca przecierpiane i rozwiązane, powraca.
— Hermann Hesse "Siddhartha"
Reposted fromxalchemic xalchemic viasoulwax soulwax
LolaLolaLola
5943 6368 500
wyparłam
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty
LolaLolaLola
0933 67c6 500
Reposted frometerycznie eterycznie viaHypothermia Hypothermia
LolaLolaLola
Reposted fromlaserpony laserpony viaHypothermia Hypothermia
LolaLolaLola
3001 3afd 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viasoulwax soulwax
LolaLolaLola
LolaLolaLola
9245 5ead 500
LolaLolaLola
Gdy nie bawi cię już
Świat zabawek mechanicznych
Kiedy dręczy cię ból niefizyczny
Zamiast słuchać bzdur głupich
Telefonicznych wróżek zza siedmiu mórz
Spytaj siebie czego pragniesz
Dlaczego kłamiesz, że miałaś wszystko
Gdy udając że śpisz
W głowie tropisz bajki z gazet
Kiedy nie chcesz już śnić
Cudzych marzeń
Bosa do mnie przyjdź
I od progu bezwstydnie powiedz mi
Czego chcesz
Słuchaj jak dwa serca biją
Co ludzie myślą - to nieistotne

Swoje miejsce znajdź
I nie pytaj czy taki układ ma jakiś sens
Słuchaj co twe ciało mówi
W miłosnej studni już nie utoniesz

Jak księżyc w oknie śmiej się i płacz
Na linie nad przepaścią tańcz
Aż w jedną krótką chwilę
Pojmiesz po co żyjesz
Reposted fromMaryiczary Maryiczary

August 09 2017

LolaLolaLola
4956 cb80 500
Reposted fromstroschek stroschek viaerq erq
LolaLolaLola
Reposted fromGr3nd3l Gr3nd3l viadobry dobry
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl