Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 13 2019

LolaLolaLola
2157 dabc
Reposted fromwentyl wentyl viapwg pwg
LolaLolaLola
Reposted fromFlau Flau viasoupeter soupeter
LolaLolaLola
7295 8d86 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viaHypothermia Hypothermia

October 12 2019

LolaLolaLola
Reposted fromFlau Flau viawaco6 waco6
LolaLolaLola
1048 3b4b 500
Reposted fromdatfeel datfeel viajanuschytrus januschytrus
LolaLolaLola
7171 f909 500
Reposted frommangoe mangoe viajanuschytrus januschytrus

October 10 2019

LolaLolaLola
6939 6828 500
sojusz
LolaLolaLola
1199 2d90 500
Reposted frommy-little-world my-little-world viacytaty cytaty
LolaLolaLola
9087 d96e 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viajanuschytrus januschytrus
LolaLolaLola
4100 6ceb
Reposted fromhairinmy hairinmy viaSilentForest SilentForest
LolaLolaLola
9864 22ae
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa vianiggertits niggertits

October 09 2019

LolaLolaLola
5518 4a9d
Reposted fromzciach zciach viajanuschytrus januschytrus
LolaLolaLola
8668 44d5
Reposted frompwg pwg
LolaLolaLola
9154 f467
Reposted fromzciach zciach

October 08 2019

LolaLolaLola
Reposted fromFlau Flau viapapaj papaj
LolaLolaLola
3866 2875 500
Reposted fromteijakool teijakool viaHypothermia Hypothermia

October 06 2019

LolaLolaLola
Nie czyń sobie wyrzutów sumienia, że upokorzyłeś się dla miłości, że zdarłeś z siebie kilka warstw godności, bo twoja miłość i tęsknota były silniejsze niż duma. To świadczy tylko o tym, że potrafisz kochać poza granice swojego egoizmu - i trzeba Ci zazdrościć. – Sławomir Mrożek
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaMagnolia11 Magnolia11
LolaLolaLola
1397 d7d6 500
Reposted fromhighlmittel highlmittel viacoolekuh coolekuh
LolaLolaLola
5900 8632 500
Reposted fromhormeza hormeza viameem meem
LolaLolaLola
May the bridges I burn light the way
Reposted fromkv0 kv0 viameem meem
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl