Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2017

LolaLolaLola
3199 3602
Reposted fromtfu tfu viaalicemeow alicemeow
LolaLolaLola
LolaLolaLola
Zawsze odchodził, kiedy czuł się niezręcznie i się nie przywiązywał, a jak na złość inni przywiązywali się do niego.
Chciał być sam, bo lubił, a jednocześnie potrzebował kogoś, z kim by mógł tak milczeć i się szwendać.
Odchodził, a i tak wracał.
— o Włóczykiju
Reposted fromhostium hostium viashitsuri shitsuri
LolaLolaLola
6548 c4e5 500
Reposted fromosaki osaki viashitsuri shitsuri
LolaLolaLola
Reposted fromexi exi vianiggertits niggertits

March 25 2017

LolaLolaLola
4999 6cd2 500
Reposted fromSardion Sardion viapulczynski pulczynski

March 24 2017

4447 8934 500
LolaLolaLola

March 20 2017

LolaLolaLola
6023 d362 500

R.I.P. Chuck Berry; 1926-2017

Reposted frommadamelokiofasgard madamelokiofasgard viaKik4s Kik4s

March 09 2017

LolaLolaLola
2434 8b61 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viaret ret

February 28 2017

LolaLolaLola
3194 30f4
Reposted fromMiziou Miziou
LolaLolaLola
9864 7a9b
Reposted fromMiziou Miziou
LolaLolaLola
2386 7916
Reposted fromMiziou Miziou
LolaLolaLola
Można być wszystkim, byle nie tchórzem, nie blagierem, nie emocjonalnym draniem albo kurwą.
— Truman Capote, "Śniadanie u Tiffany'ego"
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty

February 27 2017

LolaLolaLola
2709 9a65
Reposted fromMiziou Miziou
LolaLolaLola
8391 bac8
Reposted fromMiziou Miziou
LolaLolaLola
Z kobietami zmiennymi łatwiej jest wytrzymać niż z nudnymi. Czasami, co prawda, się je morduje, ale rzadko porzuca.
— George Bernard Shaw
Reposted fromflorentyna florentyna viacytaty cytaty
LolaLolaLola
A potem sam się znajdzie powód By zwątpić czy to się opłaca Znajdziemy powód by odchodzić I sto powodów, żeby wracać
— Artur Andrus
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viacytaty cytaty
LolaLolaLola
2953 2bb8
Reposted fromkarmacoma karmacoma viawaco6 waco6
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl