Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2019

LolaLolaLola
5147 ab59
Reposted fromfungi fungi viaHypothermia Hypothermia
LolaLolaLola
8674 c159 500

co roku ta sama dieta 
Reposted fromstragan-ze-snami stragan-ze-snami viaoski oski
LolaLolaLola
7809 7078 500
Reposted fromkulogrzmot kulogrzmot viaHypothermia Hypothermia
LolaLolaLola
6321 143b 500
Reposted fromtfu tfu vianiggertits niggertits
LolaLolaLola
2824 8a15 500
Reposted fromtfu tfu vianiggertits niggertits
LolaLolaLola
7946 0723 500
Reposted froms3 s3 viaPaseroVirus PaseroVirus
LolaLolaLola
2899 6f48 500
Reposted fromtichga tichga viaPaseroVirus PaseroVirus
LolaLolaLola
6497 1e52 500
Reposted fromMtsen Mtsen viaPaseroVirus PaseroVirus
LolaLolaLola
8150 cc3e 500
Nobelon
Reposted fromkopytq kopytq viaHypothermia Hypothermia
LolaLolaLola
9854 f7ce
Niepokojąco prawdziwe.
Reposted fromxsneakyx xsneakyx viaAnneBonny AnneBonny
LolaLolaLola
7923 4dba 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viazciach zciach

June 17 2019

LolaLolaLola
Bo cokolwiek usłyszysz twoja paranoja użyje tego przeciwko tobie.
— Jakub Żulczyk
Gdy rozmyślasz o życiu musisz pamiętać o dwóch rzeczach: żadna ilość poczucia winy nie naprawi błędów przeszłości i żadna ilość nerwów nie jest w stanie zmienić przyszłości.
Reposted fromdivi divi viaAnneBonny AnneBonny
LolaLolaLola
LolaLolaLola
Ludzie stale pytają o twoją karierę, czy ożeniłeś się, kupiłeś dom. Jakby życie było listą rzeczy do zrobienia i odhaczenia. Nikt jednak nie zapyta, czy jesteś szczęśliwy.
— Heath Ledger
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaAnneBonny AnneBonny
LolaLolaLola
5494 a5d6 500
Reposted fromblackmamba blackmamba viaAnneBonny AnneBonny
LolaLolaLola
4478 0ce7 500
you
Reposted fromsponzy sponzy viaAnneBonny AnneBonny

June 13 2019

LolaLolaLola
3408 eebf 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaHypothermia Hypothermia

June 12 2019

LolaLolaLola
5148 81ee
Reposted fromtichga tichga viasoupeter soupeter
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl