Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 27 2017

LolaLolaLola
1642 64c1
Reposted fromtfu tfu viainkwizytor inkwizytor
LolaLolaLola
Reposted frommr-absentia mr-absentia via1911 1911
LolaLolaLola
9769 1491 500
Reposted fromsohryu sohryu viainkwizytor inkwizytor
LolaLolaLola
0499 ca24
Reposted fromrichardth richardth viainzynier inzynier
LolaLolaLola
3311 5a23
Reposted fromjethra jethra viacherrycokee cherrycokee
LolaLolaLola
7501 bd8b
Reposted fromtfu tfu viavogel vogel

July 26 2017

1449 53d1
Reposted fromantiprodukt antiprodukt vianiggertits niggertits
LolaLolaLola
LolaLolaLola
2411 6efe 500
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viahardkorwey hardkorwey
LolaLolaLola
7097 47b9 500
LolaLolaLola

July 25 2017

LolaLolaLola
5282 c0ff
Reposted fromrenirene renirene viainaya inaya

July 24 2017

LolaLolaLola

Dwa małe wilczki wpuszczono do sali pełnej luster.

Jeden z nich był radosnym zwierzakiem; skakał i bawił się, a gdziekolwiek się obrócił widział radosne, skaczące wilczki skore do zabawy.
Drugi wilczek byl zly i nadąsany; pokazywal kły, warczał i jeżył sierść, a gdziekolwiek się obrócił widział najeżone agresywne wilki gotowe do ataku.

Świat jest dla nas jak lustro.
Cokolwiek nosisz w środku, odbija się w rzeczywistości.

Jeżeli uważasz, że wszyscy ludzie są źli, wredni i knują na twoją niekorzyść- zastanów się czy aby nie mówisz o sobie
— Wilczo Głodna
Reposted fromWolffGirl WolffGirl viasoulwax soulwax
LolaLolaLola
LolaLolaLola
Reposted fromhalucynowa halucynowa viasoulwax soulwax
LolaLolaLola
1325 6e9b
Reposted fromtfu tfu viasoulwax soulwax

July 23 2017

LolaLolaLola
5455 5231 500
Reposted fromteijakool teijakool viaKik4s Kik4s

July 21 2017

LolaLolaLola
3247 1d1a
Reposted fromhagis hagis viamontak montak
LolaLolaLola
1498 387d 500

July 20 2017

LolaLolaLola
3415 c91c
Reposted fromswissfondue swissfondue viasoupeter soupeter
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl